Cursurile Sunt Autorizate De

PrezentareOFERIREA SERVICIILOR DE FORMARE


In conditiile economiei de piata, formarea profesionala a adultilor constituie o prioritate nationala, o conditie pentru dezvoltarea resurselor umane si pentru asigurarea mobilitatii fortei de munca.

Centrul de Formare si Evaluare Profesionala F.E.G. are in vedere, in procesul de pregatire profesionala, analiza nevoilor cat si obiectivele pedagogice specifice.

Tinand cont de schimbarile survenite pe piata muncii din ultimul timp, restrangerea activitatii unor sectoare de activitate cum ar fi constructiile, dezvoltarea dar intr-un ritm lent al serviciilor, meseriile pe care le organizeaza Centrul de Formare si Evaluare Profesionala F.E.G. sunt in functie de nevoile reale de pe piata fortei de munca.

In vederea cresterii calitatii si eficientei sistemului de formare profesionala, activitatea noastra este centrata pe management orientat spre rezultate.

In vederea indeplinirii standardelor europene in oferirea serviciilor de formare asiguram spatii adecvate pentru pregatirea teoretica si practica.


Pregatirea teoretica - se desfasoara in spatiile Centrului de Formare si Evaluare Profesionala F.E.G. si sunt dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tabla, flipchart, video-proiector, calculator, etc. si cu materiale demonstrative, conform programei de pregatire.

Pregatirea practica - se desfasoara in laboratoare apartinand Centrului de Formare si Evaluare Profesionala F.E.G., amenajate special pentru meseriile: Coafor, Cosmetician, Manichiurist, pedichiurist, Operator PC , Ospatar (Chelner) , Bucatar , Barman, sau la agenti economici de profil, care au in dotare echipamentele, masinile, utilajele, sculele, dispozitivele necesare desfasurarii modulului practic.

Pregatirea practica la agentii economici a participantilor se face cu acceptul unitatilor respective, in baza unui protocol de colaborare incheiat pe perioada respectiva. Pentru persoanele care lucreaza in domeniu, in baza adeverintei de salariat, practica poate fi efectuata la locul de munca.

Fiecare participant la programul de formare profesionala va beneficia de suport de curs.

Resursele umane sunt specialisti, profesori cu grad 1 didactic si ingineri cu experienta in domeniu.

Programa de instruire este adaptata la nevoile participantilor, iar mijloacele de instruire sunt relevante pentru informatia transmisa.

Programul de desfasurare a orelor de curs se stabilesc in functie de disponibilitatile de timp ale cursantilor, astfel incat acestea sa poata fi urmate si de someri, absolventi de liceu, studenti si de persoane angajate.


ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE SI A CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE


Certificatele de calificare profesionala si de absolvire, precum si anexele acestora sunt tiparite de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe hartia speciala, avand elemente de securizare si poarta antetul MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE si al MINISTERULUI EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII, ele fiind preluate pe baza de proces-verbal de catre furnizorul de formare profesionala, contra cost de la comisia de autorizare – secretariatul tehnic.

Inainte de a fi eliberate absolventilor, certificatele de calificare si absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, in vederea aplicarii TIMBRULUI SEC.

Certificatul de calificare sau de absolvire, insotit de anexa, se elibereaza sub semnatura, titularului, pe baza actului de identitate, dupa cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

In situatii exceptionale, certificatul se elibereaza unei persoane imputernicite, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat.

In cazul pierderii sau distrugerii certificatului original, in baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesionala elibereaza un duplicat al acestuia intocmit pe baza documentelor aflate in arhiva furnizorului.

Cererea de eliberare a duplicatului este insotita de urmatoarele acte, care se arhiveaza cu titlu permanent:

  • Declaratia scrisa data de titularul certificatului, in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, imprejurarile in care certificatul a fost pierdut, precum si alte precizari care sa confirme disparitia certificatului respectiv;
  • Dovada publicarii pierderii certificatului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
  • Copie dupa actul de identitate.

Duplicatul certificatului se intocmeste pe un formular identic cu cel original.

In situatia in care formularul certificatului s-a schimbat, se elibereaza un duplicat dupa modelul certificatului original, cu mentiunea “duplicat” in care se inscriu datele existente in arhiva furnizorului de formare profesionala.

Termenul de eliberare a duplicatelor este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.