Curs administrator imobile

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă Competenţe fundamentale Comunicarea efectivă Competenţe generale la locul de muncă Dezvoltarea instruirii profesionale Competenţe specifice Ofertare Primire şi prelucrare cereri Primire şi prelucrare oferte TranzacţionareComunicarea efectivă Nu este specificată descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Comunică cu clienţii 1.1. Foloseşte metode de comunicare adaptate situaţiilor date: telefon, discuţii de la om la om, rapoarte scrise sau verbale. 1.2. Identifică şi foloseşte sursele de informaţii adecvate scopului urmărit. 1.3. Selectează şi structurează informaţiile primite prin utilizare de tehnici specifice agenţiei şi statistice. 1.4. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate al interlocutorului şi de specialitate. 1.5. Dovedeşte capacitate de comunicare prin utilizarea tehnicilor de comunicare adecvate situaţiei date. 1.6. Adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii cât mai complete. 1.7. Ascultă interlocutorul cu atenţie încurajând libera exprimare a opiniilor urmărind obţinerea de informaţii relevante scopului urmărit. 1.8. Dovedeşte imparţialitate şi confidenţialitate în relaţia cu clienţii. 2. Comunică cu autorităţile 2.1. Dovedeşte capacitate de comunicare în situaţiile oficiale prin utilizarea tehnicilor şi metodelor de comunicare adecvate. 2.2. Foloseşte o exprimare într-un limbaj adecvat situaţiei date. 2.3. Sintetizează problemele ridicate şi urmăreşte ca acestea să fie rezolvate în timp optim. Gama de variabile Se poate aplica şi în ocupaţia de consultant imobiliar. Comunicarea se realizează în scris sau verbal, în relaţiile cu clienţii, autorităţile, colegii, consultanţii şi evaluatorii în domeniul imobiliar. Ghid pentru evaluare Cunoştinţe: tehnici şi metode de comunicare adaptate situaţiilor date; sursele de informaţii adecvate scopului urmărit; tehnici specifice agenţiei; tehnici statistice specifice; limbajul specific domeniului de activitate al interlocutorilor şi de specialitate. _Dezvoltarea instruirii profesionale Nu este specificată descrierea unităţii ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 1. Analizează piaţa specifică 1.1. Determină delimitarea geografică / zonală / valorică, respectând criteriile agenţiei, prin studierea tuturor materialelor ce au legătură cu domeniul. 1.2. Se documentează cu privire la structura fondului imobiliar aferent din punct de vedere al vechimii construcţiei şi al tipului imobilului studiind materialele documentare existente. 1.3. Compară plafoanele de preţ geografic / zonal, prin utilizarea de informaţii cunoscute. 1.4. Evaluează potenţialul clienţilor, conform criteriilor agenţiei şi a studiilor de piaţă existente, precum şi prin comparaţii directe. 1.5. Determină dinamica pieţei generală, temporală şi conjuncturală prin utilizarea studiilor de piaţă. 1.6. Se documentează referitor la concurenţa existentă pe piaţă, prin analiza informaţiilor specifice existente în agenţie. 2. Studiază cadrul juridic 2.1. Identifică cadrul juridic specific prin studierea legislaţiei specifice. 2.2. Identifică cadrul juridic conex prin studierea legislaţiei conexe. 3. Cunoaşte şi utilizează formularele de 3.1. Se documentează în privinţa modului de completare şi a conţinutului agenţie fişei de lucru pe care o întocmeşte. 3.2. Se documentează şi întocmeşte dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare existente. 3.3. Se documentează şi întocmeşte convenţia firmă / client cu respectarea legislaţiei în vigoare. 3.4. Se documentează şi întocmeşte pre(ante)contractul între părţi cu respectarea legislaţiei în domeniu. 3.5. Se documentează şi întocmeşte contractul de prestări servicii respectând metodologia de agenţie şi legislaţia în domeniu. 3.6. Se documentează în amănunt asupra conţinutului dosarului tranzacţiei apelând la conţinutul cadru al acestuia. 4. Cunoaşte formularistica legală 4.1. Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului formularelor legale pe tip de activitate (vânzare, cumpărare, închiriere etc.). 4.2. Se documentează asupra modului de completare şi a conţinutului

Mai multe cursuri din cateoria: Activitati financiare, bancare, de asigurari

Cateva recomandari ...

Diplomele noastre sunt recunoscute in ...

Mai multe detalii despre examenul de absolvire

Acest curs este acreditat conform ...