Curs formator

Formator Formatorul de formatori este considerat ca autor şi ofertant de formare, ca rãspuns al cererii de formare, în orice domeniu al activitãţii sociale . Orice activitate de formare este precedatã de o formare metodologicã, specificã ocupaţiei, pentru a se asigura obţinerea unei viziuni întregitoare, asupra formãrii, experienţã deja existentã a celui ce se formeazã ca formator de formatori urmând a fi utilã ca teren de aplicaţii, şi mai puţin ca domeniu de referinţã. Formarea de formatori înseamnã constituirea (şi ulterior optimizarea) unei expertize de specialitate în domeniu, profesionalizarea în aria respectiva - şi funcţionarea ca atare (individual / în parteneriat) în aceastã ocupaţie şi nu practicarea ei din exterior, ca simplã consiliere Formarea de formatori se realizeazã de preferinţã în formula mixtã: proxemicã şi telematicã - adicã: în stagii cu frecventã şi prin cursuri "la distanţã" -, îmbinându-se în acest fel lucrul de grup cu studiul individual. Condiţiile de instituire a profesionalitãţii : tranzitiva privind practicarea, ocupaţiei; şi cea reflexiva, privind constituirea continuã a ei, respectiv întoarcerea periodicã a formatorului de formatori, ca profesionist, asupra propriei identitãţi apar ca doua dimensiuni distincte . Ele sunt solidare, obligând la a privi ocupaţia ca înfãptuindu-se din activitãţi inseparabile si concomitente pe doua planuri: cel al valorilor intrinseci ocupaţiei şi cel al organizãrii activitãţilor de lucru . Baza evaluãrii calitative a formãrii de formatori, de importanţã practicã şi reformatoare este asiguratã prin administrarea instrumentelor şi a probelor de evaluare / examinare şi printr-un permanent proces de validare a performãrii programelor de formare . Evaluarea externa, pentru constatarea eficienţei ca beneficiu social, , este precedatã de modul autoevaluãrii şi interevaluãrii. Atestarea ca atare este realizatã ulterior, dupã o perioadã bine monitorizatã şi gânditã şi ca ratificare a unei experienţe directe, validare necesarã combinãrii calificãrii prin formare iniţialã durabilã cu certificarea de tip provizoriu pentru stimularea pregãtirii continue, reluate periodic .

Mai multe cursuri din cateoria: Educatie si formare profesionala, cercetare-proiectare, sport

Cateva recomandari ...

Diplomele noastre sunt recunoscute in ...

Mai multe detalii despre examenul de absolvire

Acest curs este acreditat conform ...