Curs sudor electronic autogen

Sudor electronic autogen Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: - construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.); - instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.); - conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice; - recipiente sub presiune; - cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur; - altele. Tăietorul este operatorul care utilizând energia termică (arc electric, flacără de gaze sau alte surse neconvenţionale de energie) decupează/taie diverse piese. Datorită varietăţii procedeelor de îmbinare şi tăiere a materialelor, sudorii şi tăietorii se clasifică astfel: 1 Sudori pentru sudare manuală: - prin topire: - electric (cu electrozi înveliţi, în mediu de gaz, sub strat de flux sau alte procedee) - cu flacără de gaze (oxiacetilenică, gaze naturale, GPL, alte gaze) - procedee conexe/alte procedee de sudare (brazare, lipire/sudare cu jet de plasmă, sudare semiautomată în mediu de gaz sau sub strat de flux etc.) - prin presiune 2 Operatori sudori: - sudare automată (sub strat de flux, în mediu de gaz, în baie de zgură sau alte procedee) - operatori tăiere (cu arc electric, cu flacără de gaze, cu jet de plasmă sau alte procedee) Pentru a efectua lucrări de sudare în domeniile reglementate este necesar ca sudorii să fie calificaţi şi specializaţi în domeniu. Pentru sudorii care desfăşoară activităţi într-un domeniu supus reglementărilor ISCIR, este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, aplicabile.

Mai multe cursuri din cateoria: Constructii de masini, mecanica fina, echipamente si aparatura

Cateva recomandari ...

Diplomele noastre sunt recunoscute in ...

Mai multe detalii despre examenul de absolvire

Acest curs este acreditat conform ...