Acte necesare pentru inscrieri (copii):

- Ultimul act de studiu;
- C.I.;
- Certificat de nastere;
- Certificat de casatorie pentru doamne (daca este cazul);
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie (apt curs).